Vad är ett UF-företag?

Enkelt uttryckt så är ett UF-företag ett ”träningsföretag” för ungdomar som är tänkta att lära dem om hur företagande går till. UF-företagande riktar sig till gymnasieelever, som under ett halvår får prova på att driva ett företag. Det hela sker under realistiska former, som börjar med att företaget grundas och slutar med att det avvecklas. Det sistnämnda är då något som de förhoppningsvis inte ska behöva få alltför mycket användning av under sitt ”riktiga” företagande. Ett UF-företag är således tänkt att lära eleverna om ett vanligt företags hela liv, från början till slut, med allt vad det innebär.

Företagen är dock inte fusk, utan allting sker så att säga ”på riktigt”. De unga presumtiva företagarna börjar med en affärsidé, och sedan gör det som vilken som helst annan framtida företagare.: de undersöker marknaden, och försöker få ihop ett startkapital. Dock, till skillnad från ”riktiga” företag så är det inte tillåtet att ta några lån, utan man måste skrapa ihop startkapitalet på annat sätt, till exempel genom samarbetspartner eller riskkapital. När UF-företaget sedan avvecklas, så återgår riskkapitalet till investerarna (om företaget gått med vinst, vill säga).

Det varor och tjänster som UF-företag erbjuder är även de på riktigt, och det kan röra sig om närapå vad som helst, då det är upp till eleverna att komma med företagsidén. Det finns vissa gränser för vilka affärsidéer som är tillåtna. Förutom att man självklart måste följa Svensk lagstiftning, så är det exempelvis inte tillåtet för ett UF-företag att syssla med pornografi.